Translate to:

Copyright & Disclamer


Autor i izdavač svih segmenata projekta „Hello, Serbia!“ – Online je agencija Blumen group doo, Beograd (u daljem tekstu Agencija).
Agencija nije odgovorna u slučaju da su neki podaci netačni ili nepotpuni u bilo kom segmentu projekta. Agencija je, u duhu dobrog privrednika i poslovnih običaja, nastojala da pruži pravovremene i verodostojne podatke. Informacije u okviru projekta mogu sadržati netačne podatke ili slovne greške. Informacije na portalu, kao i u okviru drugih segmenata projekta se mogu promeniti bez najave.
U slučaju preuzetih tekstova i informacija, Agencija nema nikakvu odgovornost za sadržaj preuzet sa sajta čiji se link nalazi na portalu.
Agencija nije odgovorna za posledice nastale zbog greške ili promena sadržaja portala i drugih segmenata projekta.